Privacy-& cookieverklaring

Privacyverklaring Royackers Betoncentrale en Handelsmaatschappij B.V. 

Artikel 1: Bedrijfsgegevens

Deze verklaring is van toepassing op alle door Royackers Betoncentrale en Handelsmaatschappij B.V. geleverde producten en diensten.

Royackers Betoncentrale en Handelsmaatschappij B.V., gevestigd aan Hof 2 in Milheeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Artikel 2: Persoonsgegevens

Royackers Betoncentrale en Handelsmaatschappij B.V. kan persoonsgegevens van u(w) (bedrijf) verwerken, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt (telefonisch, per mail of via het invullen van een contactformulier op de website). Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode + plaats)
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

Artikel 3: Verwerkingsdoelen / Rechtmatige grondslag

Als u een overeenkomst heeft met Royackers Betoncentrale en Handelsmaatschappij B.V., dan willen wij u goed van dienst zijn. De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Artikel 4: Bewaartermijn

Royackers Betoncentrale en Handelsmaatschappij B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Artikel 5: Delen met derden

Royackers Betoncentrale en Handelsmaatschappij B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Artikel 6: Beveiliging

Royackers Betoncentrale en Handelsmaatschappij B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7: Rechten van betrokkenen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar beton@royackers.nl

Artikel 8: Wijzigingen

Wijzigingen zullen via onze website bekend worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Aldus opgemaakt en getekend te Milheeze op 24 september 2018.

Royackers Betoncentrale en Handelsmaatschappij B.V.